Σεμινάριο επιμόρφωσης στη χρήση
συστημάτων CAD-CAM LECTRA
(MODARIS, DIAMINO, KALEDO)

calendar new
5 εβδομάδες - 75 ώρες
Project-based εκπαίδευση
στο CAD Lectra.

Μάθε να χειρίζεσαι γρήγορα
& εύκολα το λογισμικό LECTRA
(Modaris, Diamino, Kaledo).
  award new
Διδάσκουν:

έμπειροι εκπαιδευτές
του ΑΤΕΙ Πειραιά,
επαγγελματίες στο
χώρο της ένδυσης
και ερευνητές.
  students new
Κατάλληλο για:

επαγγελματίες, ερασιτέχνες, χομπίστες και φοιτητές - σπουδαστές σχολών.

Δεν απαιτούνται προϋπάρχουσες γνώσεις.

Συνοπτική περιγραφή / Σκοπός

Το σεμινάριο σκοπό έχει να εκπαιδεύσει χειριστές των προγραμμάτων CAD Lectra για σχεδίαση και βιομηχανική παραγωγή ενδυμάτων. Η επιτυχής ολοκλήρωση του σεμιναρίου επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να χειρίζονται τα προγράμματα CAD Lectra δημιουργώντας πατρόν, μετατροπές και διορθώσεις αυτών, μεγεθύνσεις, σχέδια και σκίτσα, συλλογές, χρωματολόγια και μοτίβα ενδυμάτων.

Πρόγραμμα

Υλικό Θεωρητικής και Πρακτικής Εκμάθησης MODARIS

Ημέρες = 9 Ώρες = 45
Θεωρία = 22 ώρες Πρακτική = 23 ώρες

Ημέρα Περιεχόμενο Διδακτέας Ύλης MODARIS

Θεωρία 3 ώρες
- Γενικές αρχές του προγράμματος .
- Βασική διαχείριση (κινήσεις) των κομματιών στο περιβάλλον εργασίας.
- Ψηφιοποίηση από τον πίνακα digit.

Πρακτική 2 ώρες
- Δημιουργία μοντέλου από ψηφιοποιημένα κομμάτια (πουκάμισο)
- Διαχείριση των ψηφιοποιημένων κομματιών στο περιβάλλον εργασίας
- Αποθήκευση.

Θεωρία 3 ώρες
- Προσθήκη στοιχείων γεωμετρίας ( Γραμμές , σημεία)
- Δημιουργία βασικών γεωμετρικών σχημάτων
- Δημιουργία μεγεθολογίων

Πρακτική 2 ώρες
- Κατασκευή σχημάτων με την χρήση του προγράμματος (παραλληλόγραμμα για μανσέτα & τσέπη)
- Προσθήκη στοιχείων επάνω στο δημιουργημένο σχήμα σε συγκεκριμένες θέσεις (κόντρες, τρύπες)
- Δημιουργία μεγεθολογίου
- Αποθήκευση

Θεωρία 3 ώρες
- Τροποποιήσεις σχημάτων κομματιών.

Πρακτική 2 ώρες
- Διόρθωση σχήματος καμπύλης μασχάλης από το ψηφιοποιημένο μοντέλο
- Τροποποίηση του αποθηκευμένου μοντέλου ως προς το μήκος του
- Τροποποίηση του αποθηκευμένου μοντέλου ως προς το φάρδος του (περιφέρεια , στρίφωμα μανικιού, μανσέτες)
- Αποθήκευση

Θεωρία 2 ώρες
- Προσθήκη στοιχείων βιομηχανοποίησης (ραφές , γωνίες)
- Εσωτερικά κοψίματα

Πρακτική 3 ώρες
- Προσθήκη ραφών και αλλαγές γωνιών στο αποθηκευμένο μοντέλο
- Τοποθέτηση σε συγκεκριμένη θέση κοψίματος στο στρίφωμα του μανικιού
- Αποθήκευση

Θεωρία 2 ώρες
- Παραγόμενα κομμάτια από βασικά σχήματα (κοπές, ενώσεις, αποσπάσεις)
- Αναδιπλώσεις και ο χειρισμός τους.

Πρακτική 3 ώρες
- Δημιουργία και απόσπαση ωμίτη στο αποθηκευμένο μοντέλο.
- Δημιουργία πιέτας στο ΚΠ του αποθηκευμένου μοντέλου
- Προσθήκη περιθωρίων ραφής στα επιμέρους κομμάτια.
- Αποθήκευση του νέου μοντέλου με άλλο όνομα αρχείου

Θεωρία 2 ώρες
- Μεγεθύνσεις κομματιών
- Προσθήκη κομματιών από άλλα μοντέλα

Πρακτική 3 ώρες
- Μεγέθυνση των κομματιών του αρχικού (ψηφιοποιημένου) μοντέλου (πουκάμισο).
- Προσθήκη κομματιών από το 2ο πουκάμισο με τον ωμίτη

 Θεωρία 2 ώρες
- Προσαρμογή μεγεθολογίων κομματιών που εισήχθησαν σε ένα μοντέλο από άλλο.
- Διαχείριση μεγεθολογίων μοντέλων .
- Εισαγωγή στις μετρήσεις

Πρακτική 3 ώρες
- Άνοιγμα του 2ου μοντέλου (πουκάμισο με ωμίτη) και φόρτωμα νέου μεγεθολογίου (πχ 1-2-3 κτλ)
- Μεγέθυνση κομματιών (πουκάμισο με ωμίτη)
- Προσθήκη κομματιών από το αρχικό μοντέλο και προσαρμογή των διαφορετικών μεγεθολογίων.

 Θεωρία 3 ώρες
- Διαχείριση πίνακα μετρήσεων
- Έλεγχος μοντέλου με γάμο κομματιών

Πρακτική 2 ώρες
- Γάμος εμπρός πίσω μανίκι για έλεγχο μασχάλης
- Μετρήσεις ελέγχου μεγέθυνσης μασχάλης – μανικιού
- Διορθώσεις μεγεθύνσεων όπου χρειάζεται
- Τροποποιήσεις μανικιού για αλλαγή τιμής σούρας
- Έλεγχος μετρήσεων στο μανίκι
- Δημιουργία νέου πίνακα για έλεγχο λαιμού -γιακά
- Αντιγραφή του πίνακα σε excel

 Θεωρία 2 ώρες
- Δημιουργία μεταβολών για τοποθέτηση
- Εξαγωγή και εισαγωγή αρχείων για επικοινωνία με άλλα συστήματα.

Πρακτική 3 ώρες
- Δημιουργία μεταβολής για τα πουκάμισα (αρχικό και με ωμίτη)
- Δημιουργία δεύτερης μεταβολής σε ένα από τα μοντέλα για αλλαγή υφάσματος γιακά μανσέτας
- Εξαγωγή των αρχείων σε dxf & GerberΥλικό Θεωρητικής και Πρακτικής Εκμάθησης DIAMINO

Ημέρες = 3 Ώρες = 15
Θεωρία = 10 ώρες Πρακτική = 5 ώρες

Ημέρα Περιεχόμενο Διδακτέας Ύλης DIAMINO
Θεωρία 3 ώρες
- Δημιουργία πλάνου τοποθέτησης ( Βασικές αρχές και σύνδεση με Modaris)
- Περιβάλλον εργασίας και παραμετροποίηση.
- Ανάλυση και εξήγηση διαδρομών βιβλιοθηκών
- Κινήσεις κομματιών στην τοποθέτηση με την χρήση του πληκτρολογίου και του ποντικιού.
Πρακτική 2 ώρες
- Δημιουργία τοποθέτησης για το πουκάμισο για 4 μεγέθη
Θεωρία 4 ώρες
- Διαχείριση εργαλείων Diamino ( εικονίδια δεξιάς μπάρας)
- Επεξεργασία αποθηκευμένης τοποθέτησης ( Μεταβολή , προσθήκη κτλ)
- Τροποποίηση αποθηκευμένης τοποθέτησης ( Ανταλλαγή μεγεθών ή/και μοντέλων, προσθήκες μεγεθών ή/και μοντέλων κτλ)
Πρακτική 1 ώρες
- Δημιουργία τοποθέτησης με 2 μεγέθη
- Ανταλλαγή τω μεγεθών μέσα στην τοποθέτηση
- Προσθήκη μεγέθους μέσα στη τοποθέτηση
Θεωρία 3 ώρες
- Τοποθετήσεις για καρό και ριγέ ( Βασικές αρχές και σύνδεση με Modaris)
- Δημιουργία περιορισμών ( χειροκίνητα ή αυτοματοποιημένα) για την λειτουργία ημιαυτόματης «optimizer»
- Αποθήκευση αρχείου και ενέργειες που μπορούν να εκτελεστούν κατά τη διάρκεια ή μετά την αποθήκευση ( πχ εκτύπωση / εξαγωγή)
Πρακτική 2 ώρες
- Δημιουργία τοποθέτησης για ύφασμα με πέλος.
- Δημιουργία περιορισμών για optimizer
- Αποθήκευση και εκτύπωση της τοποθέτησης.


Υλικό Θεωρητικής και Πρακτικής Εκμάθησης KALEDO STYLE

Ημέρες = 3 Ώρες = 15
Θεωρία = 9 ώρες Πρακτική = 6 ώρες

Ημέρα Περιεχόμενο Διδακτέας Ύλης KALEDO STYLE
Θεωρία 3h
- Βασικές αρχές του προγράμματος με παραδείγματα.
- Περιβάλλον εργασίας και διαμόρφωση ( μπάρες εργαλείων και πληροφοριών)
- Δημιουργία νέου αρχείου και εισαγωγή στα βασικά εργαλεία και παραμέτρους διανυσματικού σχεδιασμού
- Σχεδιασμός με τα διανυσματικά εργαλεία
- Τροποποιήσεις διανυσματικών αντικειμένων
- Διανυσματοποίηση και απλοποίηση
- Μετρήσεις , κλίμακες
- Κείμενο
- Διαχείριση αντικειμένων ως προς την διάταξη τους στον χώρο εργασίας
-
Πρακτική 2h
- Διαμόρφωση περιβάλλοντος εργασίας
- Δημιουργία απλού τεχνικού σχεδίου φόρμα με μανίκι ( συμμετρικό)
- Αποθήκευση
- Τροποποίηση του αποθηκευμένου σχεδίου ως προς το σχήμα
- Προσθήκη στοιχείων στο σχέδιο ( κουμπιά , ζώνη , τσέπες κτλ)
- Αποθήκευση
Θεωρία 3h
- Διαχείριση εφφέ (γαζιά , ράστερ, σκίαση , μοτίβα)
- Διανυσματοποίηση κειμένου
- Παλέτες χρωμάτων
- Γέμισμα διανυσματικού αντικειμένου με χρώμα.
- Σκανάρισμα εικόνας (υφάσματος)
- Δημιουργία μοτίβου από εικόνα
- Χρωματικές παραλλαγές υφάσματος
- Διαδικασία γεμίσματος διανυσματικού αντικειμένου με ύφασμα και διαχείριση.
- Εργαλεία επεξεργασία εικόνας
-
Πρακτική 2h
- Προσθήκη γαζιών διακοσμητικών στο σχέδιο
- Γέμισμα του σχεδίου με χρώμα
- Δημιουργία και αποθήκευση παλέτας.
- Σκανάρισμα υφάσματος
- Δημιουργία χρωματικών παραλλαγών
- Γέμισμα του σχεδίου με ύφασμα ( ρεαλιστικά)
- Αποθήκευση
Θεωρία 3h
- Εισαγωγή αντικειμένων ( word excel κτλ)
- Δημιουργία φόρμας προδιαγραφών
- Δημιουργία storyboard
- Επικοινωνία του Kaledo με άλλα σχεδιαστικά προγράμματα.
- Επικοινωνία του Kaledo με Lectra
Πρακτική 2h
- Δημιουργία προδιαγραφών με ( σκίτσο τεχνικό με μετρήσεις, σκίτσα με χρώματα- υφάσματα) και πίνακες
- Εξαγωγή αρχείου Kaledo σε αρχείο εικόνας

Εκπαιδευτές

Οι εκπαιδευτές είναι Καθηγητές και συνεργάτες του τμήματος Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών Τ.Ε. του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. και έχουν μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο, τόσο επαγγελματική στο χώρο της Κλωστοϋφαντουργίας και της Βιομηχανίας Παραγωγής Ενδυμάτων όσο και στην διδακτική στην Τριτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Μάθε περισσότερα για τους εκπαιδευτές.

Τοποθεσία

Το σεμινάριο υλοποιείται στα εργαστήρια του τμήματος Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών Τ.Ε. του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. (Θηβών 250, Αιγάλεω) τα οποία είναι άρτια εξοπλισμένα σε υλικοτεχνική υποδομή και εποπτικά μέσα.

Διάρκεια

Το σεμινάριο έχει διάρκεια 45 ώρες για το πρόγραμμα Modaris, 15 ώρες για το πρόγραμμα Diamino και 15 ώρες για το πρόγραμμα Kaledo και υλοποιείται σε 15 ημέρες/5 εβδομάδες (3 ημέρες / εβδομάδα).
LInk: Το ωρολόγιο πρόγραμμα

Κόστος

Το κόστος του σεμιναρίου είναι:
• 400 € για Modaris-Diamino-Kaledo
• 300 € για Modaris-Diamino
• 250 € για Modaris
• 80 € για Diamino
• 150 € για Kaledo
και δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ. Εκδίδεται τιμολόγιο ή απόδειξη.
Παρέχονται στους εκπαιδευόμενους ο απαραίτητος εξοπλισμός και τα όργανα για την εκπαίδευση και υλοποίηση των δικών τους πατρόν.

Σε ποιούς απευθύνεται

Το σεμινάριο ξεκινάει από το αρχικό στάδιο για το σχεδιασμό πατρόν, σχεδίων και τοποθετήσεων με την χρήση των προγραμμάτων CAD Lectra.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες αλλά και σπουδαστές σχεδιαστές, στυλίστες, πατρονίστ ενδυμάτων που θέλουν αποκτήσουν την γνώση της υλοποίησης των σχεδίων τους με ηλεκτρονικό υπολογιστή και να γίνουν ανταγωνιστικοί στον χώρο του ενδύματος και της μόδας.

Με μια γρήγορη ματιά

diarkeia

Διάρκεια: 75ώρες (5ώρες / ημέρα, 3ημέρες / εβδομάδα, 5 εβδομάδες)

oraria

Ωράριο: Δευτέρα/ Παρασκευή (12:00-16:00) Σάββατο (10:00-14:00)

kostos

Κόστος: 400€

diploma icon

Πιστοποίηση: Παρέχεται βεβαίωση συμμετοχής σεμιναρίου του ΑΕΙ Πειραιά TT

Δήλωσε συμμετοχή

Το σεμινάριο είναι ολιγομελές.  Τι περιμένεις;;;
Δήλωσε συμμετοχή τώρα για να διασφαλίσεις τη θέση σου.

Όνομα
Email
Επέλεξε Σεμινάριο
Τηλέφωνο
Το μήνυμα σου (προαιρετικό)
Premium Joomla Templates